پسته فندقی

پسته فندقی


پسته ی فندقی یا اوحدی از دسته ی پسته های گرد و ریز است. شکل این پسته گرد و کروی شبیه به میوه ی فندق است به همین دلیل به آن پسته ی فندقی می گویند پسته فندقی از مقرون به صرفه ترین پسته های ایران از نظر قیمت می باشد و به دلیل ریز بودن در هر کیلو تعداد دانه های بیشتری پسته قرار می گیرد به همین دلیل فروش داخلی و هم چنین صادرات بسیار پر رونقی دارد انس این پسته بالا است به همین دلیل اندازه پسته ریز می باشد. این نوع پسته در سایزهای ۳۰ـ۲۸، ۳۲ـ۳۰، ۳۴ـ۳۲ یافت می شود. سایز ۲۸ـ۲۶ نیز  جزو کمیت‌های کوچک این پسته محسوب می شود. ارتفاع درخت پسته اوحدی حدود ۳ متر است و دارای رشد متوسط و تاج گسترده می باشد. بیشتر برگ های آن مرکب سه برگچه ای هستند و برگچه های انتهایی آن بزرگتر از برگچه های جانبی است. این رقم از پسته در دهه اول شهریور ماه قابل برداشت می باشد. این پسته هم چنین بسیار خوشرنگ و خوش طعم است عمده پسته ی فندقی در استان کرمان و منطقه ی رفسنجان کشت می شود. این پسته معروف با اکثر مناطق پسته کاری سازگار است. به طوری که حدود ۶۰ الی-۷۰ درصد باغات پسته رفسنجان را شامل می شود.

پست های مشابه


پسته کلخ قوچی
پسته احمد آقایی