درجه بندی پسته

درجه بندی پسته


اونس پسته معیاری است عددی، که به وسیله آن میزان درشت یا ریز بودن پسته را بیان می کند. معادل این واژه کلمه سایز است که در معاملات بین المللی هم با عنوان سایز پسته مطرح می شود.

هر چه عدد اونس عدد کوچکتری باشد بیانگر درشت تر بودن آن پسته می باشد و معمولا در اکثر مواقع از دو عدد برای بیان اونس پسته استفاده می کنند. برای مثال می گویند پسته اکبری اونس 24-22 و یا پسته احمد آقایی اونس 30-28 و به همین شکل برای انواع پسته ها اونس به این صورت مطرح می گردد. دلیل این امر این است که تمام پسته های یک گونی هم اندازه نیستند و در واقع عدد اونس به صورت میانگین گفته می شود.

عوامل مهم در تعیین اونس


در محاسبه اونس چند عامل قابل توجه است. برای مثال؛ نوع و مشاهده پسته در تعیین اونس آن تاثیر زیادی دارد. گر شما بخواهید اونس نوع خندان را محاسبه کنید باید از ترازویی به نام ترازوی اونس­گیر استفاده کنید. به این صورت که در یک کفه ترازو وزنه ای 142 گرم قرار داده و در کفه دیگر ترازو پسته خندان را ریخته تا ترازو به حالت تعادل درآید. سپس پسته ها را به دسته های پنج تایی تقسیم کرده که به هر دسته یک اونس می گویند. در واقع اگر این 142 گرم به 26 دسته پنج تایی تبدیل شود می توان گفت که این نوع پسته 26 اونس می باشد.

اگر لازم باشد اونس نوع پسته را نیز مشخص کنید مثل روش بالا از همان ترازو و همان وزنه استفاده کرده و طبق روش بالا صورت می گیرد.

اونس انواع پسته به شرح زیر می باشد:

  • پسته احمدآقایی معمولا از اونس 24-22 شروع می شود که معمولا کمیاب می باشد.
  • پسته اکبری از اونس22-20 شروع می شود که اونس های پایین تر آن دست چین می باشد و قیمت بالاتری دارد.
  • پسته فندقی چون ریزتر می باشد، اونس آن 30-28 و اونس پسته کله قوچی نیز 22-20 است.

در تعیین اونس شکل مغز نیز اهمیت زیادی دارد و نشان دهنده کیفیت آن می باشد. برای تعیین اونس از طریق شکل و فرم می توانیم از دی روش گری استفاده کنیم و آن این است که 100 گرم پسته را مغز کرده و مغز را وزن می کنیم عدد نشان دهنده میزان اونس می باشد.