تماس با ما

ارتباط با کنسرسیوم خوشه نخل کریمان

آدرس:
ایران – کرمان – رفسنجان ، خیابان شهید بهشتی روبروی بانک سپه،شرکت آلا تجارت بین الملل

تلفن : 03434265951