انواع پسته

مقدمه


پسته ها از لحاظ کیفیت، طعم، رنگ مغز، درشتی، ریزی، تیرگی، روشنی و رنگ پوست در مناطق مختلف ایران با نام های گوناگون شناخته می شوند. حدود ۶۰ نوع پسته فقط در ایران شناسایی شده است اما ما فقط تعداد محدودی از آن ها را می‌شناسیم.علاوه بر این ویژگی ها، محل تولید پسته نیز به لحاظ کیفیت در قیمت این خشکبار تاثیرگذار است. مثلا پسته رفسنجان به خاطر مزه و رنگ قرمز مغز و همچنین روشن بودن رنگ پوست آن جایگاه خاصی دارد. جدا از ارقام ذکر شده ، برخی دیگر از معروف ‌ترین انواع پسته موجود در ایران عبارتند از: شیخ پسته جباری، رکن آبادی، ایتالیایی، غنوری، واحدی، سیدعلی آقایی بادامی، بادامی کج، سیف الدینی، هراتیف نیش کلاغی، پوست کاغذی، بادامی راور، شت آبادی، ابراهیم آبادی، ممتاز تاج آبادی، فندقی ریز، خنجری راوری و غیره . شایان ذکر است از جمله مهم‌ترین ارقامی که جهت صادرات مورد استفاده قرار می گیرد شامل ارقام کله قوچی، فندقی، اکبری، احمدآقایی و بادامی می شود. در ادامه به معرفی انواع رایج پسته های موجود در ایران می پردازیم.

انواع پسته


پسته کلخ قوچی
پسته اکبری
پسته احمد آقایی