انواع محصولات خرما

صنایع تبدیلی خرما

تولید ، بسته بندی ، صادرات و برند سازی محصولات خرما و صنایع تبدیلی با کیفیت استاندارد ، قیمت مناسب برای مشتریان در ایران و در کشور های هدف صادراتی

فروش خرما با برند شرکت و برندهای دیگر در داخل ایران و فروش در سراسر دنیا

شرکت کالای با کیفیت استاندارد تولید نموده  و این کیفیت با توجه اندازه گیری دقیق کیفیت محصولات رقبا و استاندارد داخلی خود شرکت و نیاز مشتریان تعیین می شود . در روند تولید کنترل کیفی قرارداده می شود و این کنترل کیفی به مشتری ارائه شده و همچنین کلیه مدارک و الزامات تولید محصول مناسب با بازار داخل و خارج ایران  تهیه شود.

بر اساس قراردادهای منعقده با شرکت های حاضر در کشورهای هدف صادراتی نوع بسته بندی مشخص می شود و این بسته بندی ها ( کارتن بزرگ ، کارتن کوچک و … ) تأمین میشود و شرکت به عنوان تولید و تأمین کننده طبق استانداردهای توافق شده کالا را تولید و در زمان و مکان مشخص تحویل می دهد.

کرم خرما

سرکه خرما

شهد خرما

خمیر خرما

شیره خرما

چیپس خرما

سس خرما